WSET, vizsgarendszer

WSET képzési rendszer

A Borkollégium oktatási tematikája kifejezetten nemzetközi indíttatású, nemzetközi borszemléletet kíván a hallgatókban kialakítani. Ennek garanciája a WSET tananyag oktatása, valamint vizsgarend alkalmazása. Iskolánk 2005-ben nyert akkreditációt, mellyel az első magyarországi WSET központ lett, a 994. képzési intézmény (vizsgahely).
A Wine and Spirit Education Trust, azaz a WSET ma világszerte az elsőszámú borismereti képzést nyújtó iskolarendszer. Az előadások elsődleges célja a változó igényeknek és új fogyasztási szokásoknak megfelelő italismeret átadása, kóstolási módszerének lényege az egyensúly-centrikus borértékelés. Az itt végzett szakemberek által történő borkóstolás és borértékelés gyakorlatilag Londontól Ausztráliáig mindenütt egységesen történik.
Az egyensúly-centrikus borértékelés ábrázolása
Vedel-háromszög

Az egyensúly-centrikus borértékelés ábrázolása
 
A WSET rendszere 5 szintet különböztet meg.

Hazánkban az első három szint oktatása folyik. A képzésben történő részvétel a magasabb szinteken idegen nyelv tudását igényli, ez elsősorban az angol, de német vagy francia is lehet. A felsőfokú WSET kurzus elvégzése után, idegen nyelvű vizsga letételével nemzetközileg elfogadott oklevél szerezhető, mely a diplomakurzus előszobája. 2011-től ez utóbbi képzés a Ruszton működő Osztrák Borakadémián – a német mellett – angol nyelven is elérhető.
 

Vizsgarendszer

Az alapfokú kurzusunk magyar nyelvű vizsgával zárul a tanfolyam utolsó napján délután. Közép- és felsőfokú tanfolyam esetén a magyar nyelvű vizsga legalább 2 héttel a kurzust követően kerül megrendezésre, és ugyanazt az anyagot kell elsajátítani, mint idegen nyelven. A vizsga feleletválasztós tesztből, rövid kifejtős kérdésekből, valamint borleírásból áll.
 
A nemzetközi WSET Level 2 szint megszerzése a középfokú kurzus, a WSET Level 3 szint a felsőfokú képzés keretein belül történik. A vizsga az angol német és francia mellett ma már spanyol, olasz, holland, orosz, svéd és japán nyelveken is letehető. A vizsgasor Londonból érkezik, a vizsga a tanfolyam után legalább 3 héttel kerül megrendezésre, a nemzetközileg meghirdetett évi 4 időpont egyikén. WSET 2 esetén a dolgozat megírása után 3-4 héttel kapjuk meg Angliából az eredményeket, WSET 3 esetében 6-8 héten belül.
 
A magyar nyelvű vizsga térítés mentesen ismételhető, a WSET vizsgát ismétlés esetén az adott szemeszterben érvényes WSET vizsgadíj ellenében tehet a hallgató, melyet a vizsga időpontja előtt legalább 15 nappal kell befizetni. Amennyiben a vizsgára nem tud eljönni, a következő alkalommal sajnos újra be kell fizetnie a díjat.

Képzési rendszerünk felépítése

Miért érdemes a Borkollégiumot választani?

Mészáros Gabriella
Borkollégium
Winelovers terem
Az első boriskolaként a legnagyobb tapasztalattal rendelkezünk.
A kóstolt borok száma mellett azok minősége is egyedülállónak tekinthető.
Ha netán egy minta nem tűnik a legjobb példának, újabbak követik.
Kellemes környezetben, családias hangulatban nálunk könnyű a tanulás.
Oktatóink a legmagasabb színvonalat nyújtják.
Az egyetlen hazai iskolaként folyamatosan megújuló saját tankönyveket kínálunk hallgatóink számára – a kezdetektől fogva.
Itt mindenki kérdéseire van válasz, de ha tanáraink – nagyon ritkán – valamire nem tudnak azonnal felelni, azt is ki lehet mondani: holnapra utánanézek.
Nálunk kiemelt jelentőségű a tudásközpontú oktatás: az elérhető legjobb ismereteket kínáljuk hallgatóinknak.
Ajándék

Ajándékozzon Borkollégium kurzust szeretteinek, partnereinek.

Részletek és rendelés